घर पूर्ण क्षति भएका व्यक्तिहरुको बिवरण |

आर्थिक वर्ष: