FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं.-३

वडागत कर्मचारीहरु

सि.न.

नाम पद सम्पर्क नम्बर
मनोज बिश्वकर्मा वडा सचिव ९८६७७६०९४६
रामानन्द यादव का.स. ९८४५४१२२१४
गोपाल राय यादव का.स.  
       

 

Ward Contact Number: 
९८५५०४१२८०

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
९८५१२३००३७
वडा सदस्य
९८४५१३३३०३
वडा सदस्य
९८२६२९८४०५
वडा सदस्य
९८२९४८१३३६
वडा सदस्य
९८०७१५९५०१