FAQs Complain Problems

वडा नं.-५

वडागत कर्मचारीहरु

सि.न.

नाम पद सम्पर्क नम्बर
मंगल सहनी वडा सचिव ९८५५०४४०७८
गजेन्द्र साह का.स. ९८१८०२२४५७
       

 

 

Ward Contact Number: 
९८५५०४११२७

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
९८४५३१०५१५
वडा सदस्य
९८१५२०३०९८
वडा सदस्य
वडा सदस्य