FAQs Complain Problems

वडा नं.-५

वडागत कर्मचारीहरु

सि.न.

नाम पद सम्पर्क नम्बर
  वडा सचिव  
  का.स.  
  का.स.  
       

 

 

Ward Contact Number: 
९८५५०४११२७

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
Phone Number:
वडा सदस्य
Phone Number:
वडा सदस्य
Phone Number:
वडा सदस्य
Phone Number:
वडा सदस्य
Phone Number: