FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Letter of Intent

७९-८० 01/27/2023 - 10:32

आ.व. २०७९/०८० सालको लागि आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आवाहनको सूचना |

७९-८० 01/12/2023 - 13:15 PDF icon बहाल बिटौरी सूचना PDF.pdf

आ.व. २०७९/०८० सालको लागि आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आवाहनको सूचना |

७९-८० 01/12/2023 - 13:11

Invitation For Bids

७९-८० 12/12/2022 - 15:07

आ.व. २०७९/०८० सालको लागि आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आवाहनको सूचना |

७९-८० 09/18/2022 - 14:28 PDF icon bagmati thekka2nd suchana.pdf

आ.व. २०७९/०८० सालको लागि आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र अव्हानको सचूना |

७९-८० 09/15/2022 - 13:35 PDF icon माछा ठेक्का बोलपत्र सूचना.pdf

आ.व. २०७९/०८० सालको लागि आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आवाहनको सूचना

७९-८० 08/24/2022 - 21:06 PDF icon आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान सूचना pdf.pdf

बागमती नदिको रमौली नाकाकोढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा,ग्रेभल

७८/७९ 08/26/2021 - 16:27

वृन्दावन न.पा. क्षेत्रको बागमती नदिको माछा

७८/७९ 08/26/2021 - 16:23

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 04/01/2021 - 12:06

Pages