FAQs Complain Problems

समाचार

वार्ड नं.-१

वडागत कर्मचारीहरु

सि.न.

नाम पद सम्पर्क नम्बर
मंगल सहनी वडा सचिव ९८५५०४४०७८
गौरीशंकर प्रसाद पटेल कम्पुटर अपरेटर ९८०९१५८२३०
राजन राउत का.स.      ९८४५८९२४७९
   ४ अर्जुन सहनी  का.स.  

 

 

Ward Contact Number: 
९८४०२०२७४३

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
९८४५१२१८९७
वडा सदस्य
९८१२२५५८६२