FAQs Complain Problems

वार्ड नं.-१

वडागत कर्मचारीहरु

सि.न.

नाम पद सम्पर्क नम्बर
मंगल सहनी वडा सचिव ९८५५०४४०७८
राजन राउत का.स. ९८४५८९२४७९
गौरीशंकर प्रसाद पटेल का.स.                 ९८०९१५८२३०
       

 

 

Ward Contact Number: 
९८४०२०२७४३

जन प्रतिनिधि