FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं.-७

वडागत कर्मचारीहरु

सि.न.    

          नाम       पद             सम्पर्क नम्बर       
 १

       

  ऋषिनन्दन चौधरी      

    

वडा सचिव                  ९८४५२५२२७८       

 २

     
Ward Contact Number: 
९८४५३८०८०१

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
९८४५२३८६५७
वडा सदस्य
९८०४२७४६७३
वडा सदस्य
वडा सदस्य
९८०७१५६३७९
वडा सदस्य
९८१६२२४५४९