जन्मेको ३५ दिन भित्रै आफ्नो स्थानीय निकायमा गई दर्ता गरौं ।सबैको व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ गराऔं । व्यक्तिगत घटना दर्ता दशक सन् २०१५ – २०२४ सफल पारौँ। जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो।

संक्षिप्त परिचय

यस बृन्दावन नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !

स्थापना: २०७४
जम्मा वडा: ९
क्षेत्रफल: ९५.४ ( वर्ग कि.मी.)
जनसंख्या: ४२७३५
समावेश गाविसहरू: विश्रामपुर, रमौली बैरिया, हर्दीया, गमहरिया विर्ता र सखुअवा धमौरा गा.वि.स.

यस गाउँपालिकाको पूर्वमा सर्लाही जिल्ला,पश्चिममा चन्द्रपुर र गुजारा नगरपालिका ,उत्तरमा चन्द्रपुर नगरपालिका, दक्षिणमा

गदीमाई  र गरुडा नगरपालिका |

Pages