FAQs Complain Problems

हनुमान मन्दिर

Read More

विश्रामपुर गाउ

Read More

ब्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि विस्तृत जानकारी कसरी प्राप्त गर्ने?

ब्यक्तिको जीवनमा घटेका जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा वसाई-सराई जस्ता घटनाहरु सम्बन्धित स्थानीय पन्जिकाधिकारी कहाँ गई घटनाको सूचना उपलब्ध गराउने र प्रमाणपत्र लिने कार्यलाई ब्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ ।

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
फोन नं:
९८५५०४१०९७
नगर उप प्रमुख
फोन नं:
९८५५०४१६६८

पदाधिकारी

प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत
फोन नं:
९८५११८९५४८
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
फोन नं:
९८५५०४११९७