FAQs Complain Problems

हनुमान मन्दिर

Read More

विश्रामपुर गाउ

Read More

धरौटि फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

१.व्यहोरा सहितको निवेदन |

२.योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस |

३. कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश |

४. निवेदन दर्ता |

५. धरौटी फिर्ताको निर्णय |

नेपाली पुरुष र भारतीय माहिलाबीच भएको बिवाह दर्ता कसरी हुन्छ?

नेपाली पुरुष र भारतीय महिलाबीच भएको विवाह प्रमूख जिल्ला अधिकारी वा कानूनले तोकेको अधिकारीद्वारा विवाह दर्ता ऐन, २०२८ बमोजिम विवाहको प्रमाण देखिने कागजातको आधारमा मात्र दर्ता गर्न सकिन्छ ।

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
फोन नं:
९८५५०४१०९७
नगर उप प्रमुख
फोन नं:
९८५५०४१६६८

पदाधिकारी

प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत
फोन नं:
९८५११८९५४८
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
फोन नं:
९८५५०४११९७