FAQs Complain Problems

वडा नं.-९

         वडागत कर्मचारीहरु

सि.न.     

           नाम        पद       सम्पर्क नम्बर

 १

 

 सुभ नारायण दास            वडा सचिव     ९८६९७७७९१५

 २

 

  सजाद      कम्प्युटर अपरेटर   ९८२१२३३५७२
Ward Contact Number: 
९८१११४६४७०

जन प्रतिनिधि