FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं.-९

         वडागत कर्मचारीहरु

सि.न.     

           नाम        पद       सम्पर्क नम्बर

 १

 

 सुभ नारायण दास            वडा सचिव     ९८६९७७७९१५

 २

 

  सजाद      कम्प्युटर अपरेटर   ९८२१२३३५७२
Ward Contact Number: 
९८१११४६४७०

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
9855042968
वडा सदस्य
९८११८४३८९३
वडा सदस्य
९८०७२८४९२८
वडा सदस्य
९८१४२३७७४७
वडा सदस्य
९८०१६११४३८