FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
टेक राज पन्थी प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत ९८५५०८९१११
रबिन्द्र कुमार शाह लेखापाल ९८४९९०३१२०
अरविन्द ठाकुर शाखा अधिकृत ९८६५२९४३५३
शिवध्यान यादव निमित प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत shivdhyan417@gmail.com ९८५५०४१७०३
ओम नारायण झा निमित प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत ९८५५०४१७०३
शिवध्यान यादव निमित प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत shivdhyanyadav417@gmail.com ९८५५०४१७०३
शिवध्यान यादव ना.सु shivdhyanyadav417@gmail.com ९८५५०४१७०३