FAQs Complain Problems

वडा नं.-४

वडागत कर्मचारीहरु

सि.न.

नाम पद सम्पर्क नम्बर
सुभ नारायण दास वडा सचिव ९८६९७७७९१५
शिवजी राय का.स.  
सुरिन्द्र यादव का.स.                   ९८४०८०८४५०
       

 

 

Ward Contact Number: 
९८५५०४००१२

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
९८५५०४००१२
वडा सदस्य
९८२११८५०९६
वडा सदस्य
९८१९६४११६३