FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बालुवा प्रशोधन उद्योग संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/05/2023 - 15:46 PDF icon बालुवा प्रशोधन उद्योग संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
बृन्दावन नगरपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/04/2023 - 17:04 PDF icon वृन्दावन नगरपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/04/2023 - 17:03 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७९.pdf
बृन्दावन नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७९ ७९-८० 11/04/2023 - 17:01 PDF icon बृन्दावन नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७९.pdf
अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/04/2023 - 16:59 PDF icon अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/04/2023 - 16:58 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
बृन्दावन नगरपालिकाको नदिजन्य पदार्थ (ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा,माटो) उत्खनन्,संकलन र बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/04/2023 - 16:54 PDF icon नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्,संकलन र बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
बृन्दावन नगरपालिका नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/04/2023 - 16:51 PDF icon बृन्दावन नगरपालिका नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
बृन्दावन नगरपालिकाको भवन निर्माण निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 11/04/2023 - 16:49 PDF icon बृन्दावन नगरपालिकाको भवन निर्माण निर्देशिका २०८०.pdf
बृन्दावन नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/04/2023 - 16:48 PDF icon नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf

Pages