FAQs Complain Problems

वडा नं.-६

वडागत कर्मचारीहरु

सि.न.

नाम पद सम्पर्क नम्बर
ऋषिनन्दन चौधरी वडा सचिव ९८४५२५२२७८
     

 

 

Ward Contact Number: 
९८४५२८०३५९

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
९८४५२२३३५६
वडा सदस्य
९८२४८२२९९१
वडा सदस्य
९८४५०९८७६१
वडा सदस्य
९८१४२९९०८२
वडा सदस्य
९८१४२०४१५२