FAQs Complain Problems

वडा नं.-८

         वडागत कर्मचारीहरु

सि.न.     

           नाम      पद       सम्पर्क नम्बर

 १

 

 ऋषिनन्दन चौधरी         वडा सचिव         ९८४५२५२२७८     

 २

 

  संजय कुशवाहा     का.स.     ९८०७१५६३३९
Ward Contact Number: 
९८४५२२९९५७

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
९८६३३३५४१६
वडा सदस्य
९८०४२६८९१६
वडा सदस्य
९८११२०३७९०
वडा सदस्य
९८१४२७८३३१
वडा सदस्य
९८१२२६९७३